Δραστηριότητες

Περιοδικές Συναντήσεις Μελών

   

    Μια απο τις βασικότερες δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την λειτουργία ενός οργανισμού ως κοινότητα αποτελούν οι προγραμματισμένες, περιοδικές συναντήσεις μελών και φίλων, με απώτερο σκοπό, την συνάφεια των μελών, την επικοινωνία, τις απλές αλλά χρήσιμες συζητήσεις της καθημερινότητας πίνοντας καφέ, γνωρίζοντας νέους ανθρώπους, λαμβάνοντας γνώση ενδεχομένως προβλημάτων και προβληματισμών των μελών, δίνοντας τη δυνατότητας στα μέλη να οργανώσουν λοιπές διοικητικές διεργασίες, απόλαυση της καθημερινότητας με ελληνικό υπόβαθρο, κόμβος εξάσκησης της ελληνικής γλώσσας, καθοδήγηση νέων ελλήνων μεταναστών ή φοιτητών στην νέα τους ζωή και πραγματικότητα στην Ολλανδία. Τα μέλη λαμβάνουν ενημέρωση για τον προγραμματισμό των συναντήσεων.

 
 

Διοργανώση εκδηλώσεων ζωντανής μουσικής

 

   Η ελληνική μας κοινότητα ώς ήθισται στον ελληνισμό της διασποράς έχει ως στόχο την διοργάνωση εκδηλώσεων ζωντανής μουσικής, γλεντιού και διασκέδασης, κάτι που λείπει απο την ζωή των ελλήνων μεταναστών, ή πολιτιστικής στοχευμένης υφής μουσικών δρώμενων τα οποία έχουν ως στόχο την ανάδειξη συγκεκριμένων μουσικών τύπων ή της παραδοσιακής κληρονομιάς. Το εύρος της ελληνικής μουσικής και πολιτισμού είναι μοναδικό, ίσως το πλουσιότερο του κόσμου καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα διαφορετικότητας μουσικών ήχων, ρυθμών, χορών και μουσικών οργάνων. Η μουσική "Θεών εύρημα" και Αππολώνια-ελλήνων τέχνη, η μοναδικότητα της βυζαντινής μουσικής και το αρχαιότερο αερόφωνο μουσικό όργανο στον κόσμο η ύδραυλις. Στις γιορτές ελληνικής μουσικής κυρίαρχο στοιχείο είναι το κέφι!

 
 

Ενημερωτικές Ημερίδες

 

   Αποτελεί στοιχείο του ενεργού πολιτιστικού και εκπαιδευτικού σχεδιασμού της κοινότητας η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, οι οποίες μπορεί να είναι ημερίδες επιστημονικού ενδιαφέροντος με ορισμένη θεματολογία που αφορά το ευρύ κοινό ή  εκπαιδευτικές ημερίδες στοχευμένες στις καλές τέχνες ή την ελληνική γλώσσα. Πολιτιστικές ημερίδες που αφορούν την διερεύνηση και ανάδειξη της παράδοσης, της πατριδογνωσίας, της ιστορίας και κάθε άλλης εκδοχής που αφορά τον ελληνικό και ευρωπαϊκο πολιτισμό. Βασική προυπόθεση συμμετοχής είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας εκτός αν η παρουσίαση πραγματοποιείται σε κάποια άλλη γλώσσα. Οι εισηγητές μπορούν να είναι άτομα προερχόμενα απο τον χώρο του πολιτισμού ή της επιστήμης. Στο πέρας των ημερίδων προβλέπεται διανομή σχετικών εντύπων.

 
       

Κόμβος εξάσκησης ελληνικής γλώσσας

 

   Η ελληνική κοινότητα λόγω της προσέλευσης ελλήνων αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την πρακτική  εξάσκηση του ελληνικού προφορικού λόγου για αλλοδαπούς που μαθαίνουν ελληνικά αλλά και για έλληνες οι οποίοι λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών ομιλούν ανεπαρκώς ή δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Σε πιο οργανωμένη δομή με ορισμό επεύθυνου καθοδηγητή η ελληνική κοινότητα του Den Bosch είναι σε θέση να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να κατανοήσουν και να συνθέσουν καλύτερα την ελληνική γλώσσα στην οποία έχουν κάνει κάποια πρώτα βήματα. Η λειτουγία του κόμβου πρακτικής εξάσκησης της ελληνικής γλώσσας μπορεί να λαμβάνει χώρα μεθοδικά κατά τις συναντήσεις των μελών. Η ελληνική, μητέρα των γλωσσών. Μιλάτε ολλανδικά; Μιλάτε ελληνικά αλλά δεν το γνωρίζετε....

 
       

Λειτουργία ελληνορθόδοξης εκκλησίας

 

   Η ελληνική κοινότητα του Den Bosch προτίθεται να εργαστεί με κάθε τρόπο ώστε να δημιουργήσει τις συνθήκες και πληρότητα ώστε να μπορεί βάσιμα να τελεσφορήσει η προσπάθεια και αίτημα λειτουργίας ελληνορθόδοξης εκκλησίας στο Den Bosch ή στα πέριξ της πόλεως έχοντας ως δεδομένο ότι η πλειονότητα των ελλήνων είναι πιστοί της ορθόδοξης εκκλησίας οι οποίοι επιθυμούν να ασκούν τα εκκλησιαστικά τους καθήκοντα καθώς η ορθοδοξία ένωνε πάντα τους έλληνες, εντός και εκτός της Ελλάδος, και αποδεδειγμένα αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο και υποβαστάζοντα στύλο του ελληνισμού σε πολύ δύσκολες στιγμές και κρίσιμες ώρες της ιστορίας του ελληνισμού. Μια απο τις προταιρεότητες του νέου διοικητικού συμβουλίου θα είναι ώστε να δρομολογήσουν άμεσα όλες τις σχετικές διαδικασίες.

 


Περισσότερες ενότητες δραστηριοτήτων θα προστεθούν μετά  από αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου συντόμως...


Helleense Gemeenschap 's Hertogenbosch (Den Bosch) All rights reserved