Επικοινωνία


 


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 's HERTOGENBOSCH  -


     helleense.gemeenschap.denbosch@gmail.com
 

     NL - Mob.            
 

   
 
                Helleense  gemeenschap 's Hertogenbosch
 

                   NL   XXXX    XXXX    XXXX    XXXX

   
   

 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΓΗΣ -


Διεύθυνση:

        Mauritskade 33, 3ος Οροφος, 2514HD, Χάγη 

Τηλέφωνο:

                     0031 70 36 21 780

Φαξ

                     0031 70 36 21 649 

Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης:

                     0031 68 71 35 077

Εμάιλ:

                      grcon.hag@mfa.gr

Ιστοσελίδα:

                        www.mfa.gr/hagueHelleense Gemeenschap 's Hertogenbosch (Den Bosch) All rights reserved